10. Kỹ sư an ninh thông tin: 131.000 USD

Kỹ sư an ninh thông tin có nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu và các tài sản khác của công ty trước hacker và những thế lực đen tối khác. Điều này được thực hiện thông qua củng cố mã hóa hay vá bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong cơ sở hạ tầng.

9. Kỹ sư DevOps: 137.400 USD

Kỹ sư DevOps (phát triển và vận hành) chuyên về tối ưu hóa chu trình phát triển phần mềm, giúp sản phẩm công nghệ thông tin được phát hành nhanh và thường xuyên hơn.

8. Kiến trúc sư doanh nghiệp: 144.400 USD

Kiến trúc sư doanh nghiệp (Enterprise Architect) đảm bảo định hướng của doanh nghiệp và công nghệ thông tin phải đi cùng hướng. Họ được ví như cầu nối giữa lãnh đạo, phát triển và điều hành doanh nghiệp để bảo đảm cả 3 hiểu nhau.

7. Quản lý chương trình kỹ thuật: 145.000 USD

Một quản lý chương trình kỹ thuật sẽ để mắt đến các dự án khác nhau trong công ty, thử mã, đặt ra kỳ vọng sản phẩm và giám sát quy trình phát triển.

6. Kiến trúc sư phần mềm: 145.400 USD

Một kiến trúc sư phần mềm phụ trách kế hoạch và chiến lược tổng thể để xây dựng phần mềm. Bạn cần phải là người có hiểu biết về kỹ thuật, đồng thời đặt ra tốc độ và mục tiêu cho các nhóm lập trình viên.

 5. Kiến trúc sư ứng dụng: 149.000 USD

Kiến trúc sư ứng dụng lựa chọn chiến lược cho ứng dụng bên trong công ty: khi nào sử dụng công cụ có sẵn, khi nào xây dựng cái mới và thi thoảng phát triển nguyên mẫu riêng cho tương lai xa hơn.

4. Kiến trúc sư cơ sở hạ tầng: 153.000 USD

Kiến trúc sư cơ sở hạ tầng phụ trách hệ thống công nghệ thông tin cơ sở của công ty, bao gồm máy chủ, trung tâm dữ liệu hay nền tảng điện toán đám mây.

3. Quản lý phát triển phần mềm: 153.300 USD

Quản lý phát triển phần mềm sẽ dẫn dắt cả đội chịu trách nhiệm phát triển và test các hệ thống hoặc ứng dụng nhất định trong công ty.

2. Kiến trúc sư kho dữ liệu: 154.800 USD

Một kiến trúc sư kho dữ liệu (Data Warehouse Architect) sẽ giám sát tất cả kho dữ liệu khổng lồ của công ty và hỗ trợ chuẩn bị để phân tích.

1. Quản lý kỹ thuật phần mềm: 163.500 USD

Quản lý kỹ thuật phần mềm, công việc có mức lương bình quân cao nhất, sẽ dẫn dắt một đội có nhiệm vụ phát triển, nghiên cứu và test phần mềm công ty. Đây là vai trò vô cùng quan trọng trong bất kỳ công ty phát triển hay bảo trì phần mềm nào.Du Lam


ICTNews

Write A Comment